die hard banana phone bruce willis samual l jackson